20 de abr. de 2012

Que plurlingüismo queremos

Para que poidades coñecer a postura da Coordinadora Galega de ENDL a respecto dos centros plurilingües que está a implantar a Consellería de Educación desde o curso pasado. Pensamos que este material pode ser moi interesante para distribuír entre o profesorado dos centros, que nestes días terán claustros e consellos escolares para debater e/ou votar sobre o tema.
A implantación de centros plurilingües é a aplicación concreta do decreto do 79/2010 (Decreto do Plurilingüismo), que, como ben sabedes, persegue a marxinalidade do galego no sistema educativo. Aínda que poida parecer inocente e insignificante que se implante un centro plurilingüe cunha soa materia en inglés, iso é o comezo para desenvolver plenamente o decreto e implantar até o 33 % das materias nesa lingua, reducindo aínda máis o espazo para o galego. Unha vez que se implanta nin os Equipos Directivos, nin os claustros, nin os consellos escolares, poden impedir o seu avance, só é preciso que haxa profesorado con B2 en inglés que o demande para logo acceder ao concurso paralelo privilixiado, para que tal ou cal materia até o 33% poida impartirse en inglés. Unha vez que un centro se converte en plurilingüe está a aceptar os principios establecidos no decreto 79/2010 e a súa aplicación. Así pois, que non avance este plano de marxinalización da nosa lingua depende de todos e todas nós.
QUE PLURILINGÜISMO QUEREMOSUnha posible alternativa a estes centros plurilingües que promoven a exclusión lingüística do galego é a do plurilingüismo inclusivo e con equidade que ofrecen tamén desde a Coordinadora.

Ningún comentario:

Publicar un comentario