27 de nov. de 2018

25N . Todos e todas contra a violencia de xéneroO IES Pintor Colmeiro  volve tinguirse de negro este novembro para berrar contra as violencias machistas.


O IES Pintor Colmeiro deu conta na mañá do venres 23 da posta en común de actividades e accións organizadas para educar ao alumnado en contra das actitudes e violencias machistas. O alumnado elaborou carteis  e durante os dous recreos leron manifestos e recordamos ás vitimas da violencia de xénero. Así mesmo, proxectouse un vídeo sobre a reflexión de actitudes machistas no ensino e como os adolescentes afrontan estes comportamentos. Estas actividades foron coordinadas polos seguintes departamentos: Departamento de Actividades Extraescolares, Departamento de Orientación e o EDL .