22 de xuño de 2014

Reflexións arredor de "Linguas cruzadas"


O alumnado de 4º ESO B chegou ás seguintes conclusións logo da visualización do documental "Linguas Cruzadas"
•    7 alumnos falan galego e 1 castelán.
O que fala español faino porque é o que se fala na casa e resúltalle o máis práctico. A súa familia ven de fóra.
6 dos que falan galego fano porque é o que se fala nas súas casas e faláronlles galego desde pequenos.
1 alumno fala galego, aínda que na súa casa fálase español porque a súa nai é de fóra.
Aprendeu a falalo cos seus avós paternos, que sempre falan galego. Fálao porque o prefire.
•    En xeral opinan que moitos mozos falan castelán porque pensan que “é máis fino”.
•    Todos os galegofalantes din que falan español se é con xente de fóra.
Con amigos de aquí que falen español, 3 din que tamén falan español porque se senten incómodos falando galego, pero 1 di que se é unha persoa de moita confianza fala galego igual.
Os outros 4 falan galego aínda que lles falen en español, aínda que 1 deles fala español coa súa nai e coa familia da súa nai, que son de fóra.
•    A alumna castelanfalante fala galego na clase e cando se enfada.
•    Observan que a opinión do seu entorno castelanfalante é que eles falan “de monte, bruto”.
•    1 alumno fala sempre galego normativo e os outros 6 ás veces, con adultos ou con “xente importante”.
•    Os 8 alumnos pensan que hai conflito lingüístico en Galicia.
•    Os 8 alumnos pensan que na oferta de ocio predomina o castelán, tanto na televisión como en internet: películas, novelas, series, anuncios …
•    Os 7 alumnos galegofalantes pensan que o galego ten bo futuro e que eles mesmos van seguir falando galego sempre. A 6 gustaríalles falarlle galego aos seus fillos e 1 falaríalles castelán.

Ningún comentario:

Publicar un comentario