12 de mar. de 2014

Nós cantar cantamos (15 e 16)

       Que corr'antr'as erbas
Do campo frorido

http://www.edu.xunta.es/centros/iesallerulloa/system/files/8_ORIANA_MENDEZ_Daniel_Cun%CC%83arro+.pdf
Ilustración de Daniel Cuñarro

Ilustración de Uxía Sánchez

Ningún comentario:

Publicar un comentario