9 de nov. de 2013

Carteis do Día da Ciencia en Galego 2013

Como o ano pasado, elaboramos en colaboración co ENDL do IES Chano Piñeiro de Forcarei,  unha serie de carteis para divulgar as figuras homenaxeadas na edición do Día da Ciencia en Galego


Florence Nightingale, británica, foi a precursora dos estudos de enfermería e a que dignificou unha profesión desprestixiada. Formada en ciascias e boa coñecedora das matemáticas destacou no campo da estatística, especialmente na creación de sistemas de representación gráfica que usou para demostrar que as medidas de hixiene e tratamento que propugnaba rebaixaban efectivamente as taxas de mortalidade.

Richard Buckminster Fuller é un estadounidense que destacou no mundo da arquitectura e da enxeñería. Na procura de materiais lixeiros para a construción crea a cúpula xeodésica que marcaría todo un fito na arquitectura mundial.
Isaac Díaz Pardo (1920-2012) tivo contacto desde moi novo con personalidades fundamentais da cultura galega: Castelao, Vicente Risco, Otero Pedrayo, Ramón Cabanillas, Blanco Amor. Foi un intelectual galeguista que comenzou o seu compromiso coa participación na campaña a favor do Estatuto de Autonomía do 1936.
Destacou como pintor e como empresario. Puxo en marcha a fábrica de cerámicas de Sargadelos, a editorial Edicións O Castro, o Museo Carlos Maside, o Instituto Galego da Información e o Novo Semininario de Estudos Galegos.Tamén tivemos expostos nos corredores do centro os carteis elaborados o curso pasado nos que se recollían os aspectos fundamentais das biografías de Ramón Verea e Leonardo da Vinci.


Ningún comentario:

Publicar un comentario