18 de maio de 2015

Ops! o portugués é simple

O obradoiro Ops, o portugués é simple fundaméntase no obxectivo de lle amosar ao alumnado a vantaxe competitiva que representa a nosa lingua, o galego, no contexto español e europeo, porque nos permite acceder ao ámbito educativo e laboral dos países que se expresan en portugués (Brasil, Portugal, Angola...) e, polo tanto, ás súas sociedades, producións culturais e mercado laboral. Trátase dunha iniciativa idealizada e desenvolvida pola Associaçom Galega da Lingua (AGAL), dirixida a alumnos e alumnas, a partir de 12 anos, para promover o achegamento ao mundo lusófono no convencemento de que é un reforzo para o estatuto da lingua galega e unha porta máis a mellorar a formación dos nosos mozos e mozas.

Iria Mayer foi a encargada de desenvolver este obradoiro co alumnado de 1º de bacharelato. A experiencia foi moi positiva e as dúas horas que durou a actividade serviron para achegármonos aos nosos veciños portugueses e a certificar que os galegos dispoñemos dunha ventaxa competitiva de magnitude internacional pola proximidade filoxóxica entre as dúas linguas

Ningún comentario:

Publicar un comentario