25 de nov. de 2011

A discriminación da muller e a violencia machista

Verdadeiramente todos estamos en parte concienciados do feito de que, no noso país, coma no resto do mundo, sucedan a miudo casos de violencia de xénero. Os medios de comunación, como por exemplo o telediario mostran día a día un novo exemplo de violencia machista na que a muller, polo xeneral, é asasinada dunha maneira ou doutra.

 En certo modo,a información atopase a disposición da sociedade, co paso do tempo avanzase e todos imos coñecendo máis sobre este tema,pero eu quero dar lugar a unha pregunta, TOMAMOS VERDADEIRAMENTE EN SERIO TODOS ESTES FEITOS DE DISCRIMINACIÓN CARA A MULLER OU SIMPLEMENTE SENTIMOS CERTA PENA POLAS VICTIMAS, EVADINDONOS COA IDEA DE NON ACONTEZA AO NOSO ARREDOR? 

O primeiro que debemos ter claro é que, a violencia de xenero non só engloba os golpes, insultos etc., este concepto vai moito máis alá e na sociedade na que vivimos, a pesar de todos os adiantos que existen, a discriminación cara a muller segue sendo un feito, e existe en cada mínimo detalle das nosas vidas : nos medios de comunicación (anuncios ,programación sexista...); na educación infantil, que é onde aparecen os primeiros  indicios hacia a desigualdade , debido a educación impartida polas familias na que o rol da muller é sempre diferente ao do home, os xoguetes son calíficados para a nena ou para o neno, a influencia dos amigos e de como se comportan os demáis etc., na ocupación de postos de traballo, está demostrado que o home exerce sempre cargos moito máis importantes e mellor remunerados que a muller a pesar de seren máis as mulleres que hai nas universidades...Todos estes exemplos aos que a maior parte da sociedade non dá a suficiente importacia ofrécennos a resposta da pregunta plantexada anteriormente.
Todos, deberiamos concienciarnos de que aínda nos queda moito por avanzar para alcazar a igualdade plena entre homes e mulleres e que, na medida do posible, teríamos que contribuir a inserción absoluta da muller sociedade e intentar abolir por completo todo indicio de discriminación cara a ela. A axuda está nas tuas mans,ti decides. 
Paula Gamallo 4º de ESO A.

Ningún comentario:

Publicar un comentario