22 de mar de 2014

Nós cantar cantamos (33 e 34)

 Non me espriquei cal quixera

      Pois son de espricansa pouca;

   Si grasia en cantar non teño

O amor da pátria m'afoga.


Ilustración de Fátima Fernández

Nenhum comentário:

Postar um comentário