12 de nov. de 2014

O teorema de Pitágoras no Día da Ciencia en Galego

O teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, o cadrado da hipotenusa (o lado de maior lonxitude do triángulo rectángulo) é igual a suma dos cadrados dos catetos (os dous lados menores do triángulo, os que conforman o ángulo recto. En todo triángulo rectángulo o cadrado da hipotenusa é igual a suma dos cadrados dos catetos. Si un triángulo rectángulo ten catetos de lonxitudes a e b, e a medida da hipotenusa é c, establécese que :
$${ c }^{ 2 }={ a }^{ 2 }+{ b }^{ 2 }$$
 Da ecuación anterior dedúcense fácilmente 3 coralarios de aplicación práctica: 
$$a=\sqrt { { c }^{ 2 }-{ b }^{ 2 } } $$     $$b=\sqrt { { c }^{ 2 }-{ a }^{ 2 } } $$     $$c=\sqrt { { a }^{ 2 }+{ b }^{ 2 } } $$
por   Zaira Eiriz e Milagros Rozas (4ºB)

Zaira e Milagros foron as encargadas de traballar co crebacabezas do Teorema de Pitágoras na Xornada da Ciencia en Galego que vivimos no centro:


Ningún comentario:

Publicar un comentario