14 de nov. de 2014

Fórmula de Euler

Teorema de Euler A fórmula de Euler establece que, nun poliedro convexo, o número de caras é igual ao número de aristas máis dous. Chamando C ao número de caras, V ao de vértices e A ao de aristas tense que: 
 C + V = A + 2
 As consecuencias máis importantes do teorema de Euler son:
  • Non pode existir un poliedro convexo con menos de seis aristas, catro caras e catro vértices. 
  • Só existen cinco poliedros convexos cuxas caras sean polígonos de igual número de lados e cuxos ángulos poliedros teñan entre si o mesmo número de aristas e que son: tetraedro, octaedro, icosaedro, hexaedro e dodecaedro. 
  • A suma de todas as caras dun poliedro convexo é igual ao número de vértices que ten menos dous. 
Carla Filloy, 4º B
Carla estivo encargada de mostrar nunha colección de poliedros como se verificaba a fórmula de Euler


Ningún comentario:

Publicar un comentario