8 de maio de 2012

Algunhas citas dos candidatos ás eleccións presidenciais 2012 sobre as linguas rexionais


Cal é a postura dos diferentes candidatos ás presidencia de Francia a respecto das linguas minoritarias nese país? Ttraballo realizado por Aitana Ansemil, Rebeca Belay, Sandra Fernández, Bruno Insua, Ana Sofía Neto, Tamara Pereiras, Sergio Rozados e Lucía Silva, alumnos de francés de 4º B.

François Hollande (Parti Socialiste)
“A república indivisible, é a que está orgullosa da súa lingua, Bonita lingua! Lingua da diversidade, lingua excepcional, lingua cultural! Lingua que se ofrece aos outros! E porque nos non temos nada en contra da lingua francesa, ratificaremos a Carta das linguas rexionais porque é tamén unha petición que nos fan e que é lexítima.”  4/03/2012
“Estou a favor de que as linguas rexionais sexan recoñecidas e faladas. Se chego a presidente da República poñerei no parlamento unha modificación da Constitución para ratificar a Carta das Linguas Rexionais. (…) recordando, sen embargo, que a única lingua oficial é o francés” 9/2011

Nicolas Sarkozy (Union pour un Mouvement Populaire)
“Cando se ama a Francia, non se propón a ratificación da Carta das linguas rexionais que non ten como obxectivo a pervivencia das linguas rexionais senón o coñecemento de dereitos lingüísticos a todas as minorías e situalas baixo o control dunha corte europea que xulgará sen ter en conta a nosa historia nacional e a nosa tradición republicana.”  19/02/2012
“Sempre considerei que aprender o bretón ou outra lingua rexional non é un risco para a unidade nacional, máis ben o contrario. É unha riqueza.”  3/2011
“O único límite que poño (…) é que o Corso non poida nunca reemprazar ó francés nos textos oficiais nin nas ventaíñas dos servizos públicos, nunca” 13/04/2012
“Eu non quero que o día de mañá calquera xuíz europeo (…) poida decidir que unha lingua rexional debe ser considerada como lingua da república ó mesmo nivel que o francés” 2007


 
Eva Joly (Europe Écologic)
“Eu digo que as linguas rexionais son tesouros culturais en perigo. Porque, para construír a unidade francesa, as xeracións xacobinas pensamos que fai falla o uso destas linguas. Mais esta época xa pasou, o francés non ten necesidade de ser protexido.”  09/2012
“Non se pode impoñer o ensino das linguas rexionais, pero pode impoñerse que se oferte.”François Bayrou (Mouvement Démocrate)
“Non é un luxo, é un dereito. As linguas rexionais forman parte do tesouro cultural do país. Sei ben que moita xente que non as fala non ten este sentimento, e preguntarase.. Pero sabedes, en Xapón, o Xaponés é considerado un tesouro nacional! Para min, as linguas de Francia son ricas e numerosas, o bretón, o vasco, as linguas da gran familia occitana onde están o gascón e o bearnés… esas linguas teñen necesidade de ser transmitidas de outro xeito, non con pasos cara atrás.”  9/2011


Jean Luc Mélenchon (Front de Gauche)
“Non se trata de dicir que a salvagarda das linguas e culturas rexionais nos empuxen pola pendente que conduce automaticamente á secesión, ó particularismo e ó comunitarismo. Isa non é a miña intención! Pero si teño a intención de dicir que o risco existe.” 2008
“Por razóns filosóficas, os franceses están, en efecto, fundamentalmente opostos a que algúns grupos de locutores obteñan certos dereitos.” 2008Marie Le Pen (Front National)
“A tenrura que todos nós temos polas culturas rexionais non debe facernos perder de vista as esixencias do restablecemento da nación francesa e polo tanto do mantemento absoluto do francés como única lingua oficial do estado.” 2007

Ningún comentario:

Publicar un comentario