1 de xan. de 2014

02.Gran Hermano 2011: 'Hablaba gallego, que bajón!!!'

Proposta de actividades de Pilar Ponte Patiño a través da análise do vídeo "O galego e a galegofobia no programa Gran Hermano 2011".

1. Toma nota dos dos principais prexuízos lingüísticos que se identifican nesta presentación:


Os PrexuíZos LingüíSticos from ecursocig

2. Mira o vídeo e identifica os prexuízos que a concursante expresa nesta gravación: 

3. Contesta a estas cuestións:
  • Compartes algún ou algúns destes prexuízos? 
  • Por que cres que ao ler un texto en galego di que o vai traducindo?
  • A situación escolar que describe cres que respecta a legalidade escolar en canto ao tratamento de linguas en Galicia no ensino nos últimos anos?
  • Analiza as reaccións da súa interlocutora. Atopamos algún tipo de prexuízo na interlocutora? 
  • A visión que dá a protagonista da situación lingüística da mocidade galega cres que responde á realidade? Cal é a conclusión final da protagonista? Consideras coherente a conclusión á que chega co seu discurso anterior? Xustifica a túa resposta. 
  • Cambiou a imaxe previa que tiñas desta concursante de GH despois de ver o vídeo? En que sentido? Xustifica a túa resposta. 
  • Cres que poderíamos atopar este tipo de intervencións en concursantes procedentes doutras comunidades autónomas? Por que? 
  • Como galega ou galego, que sentes despois de ver este vídeo?

Ningún comentario:

Publicar un comentario